Wat is het JPJ?

Een simulatie van het parlement in de Belgische Senaat

5 dagen Simulatie

De simulatie vindt plaats gedurende de Krokusvakantie.

3 Landstalen

Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen met simultane vertaling door tolken.

120 jongeren van 18 tot 25 jaar

Naast het intensieve werk in de Senaat, heerst er een goede sfeer in de herberg waar we verblijven.

12de editie

Sinds meer dan tien jaar, vormt het JPJ de plaats bij uitstek waar jongeren vanuit België samen kunnen debatteren. Kom met ons de toekomst scheppen!

Pupitre du Sénat

Democracy is the worst form of government, except for all the others.

Wat kan je verwachten

als verkozene van het volk?

Introductiedag

Op deze dag zullen de Raad van Bestuur, de Ministers, de Partijvoorzitters en de Raad van State zich aan u voorstellen. De ministers en partijvoorzitters geven kort toelichting over hun wetsontwerp en hun partijprogramma.

U zal een map met praktische informatie (gsm nummers, wat mee te brengen, indeling van de simulatieweek, standpunten van de partijen) en een map met de wetsontwerpen ontvangen.

Na de introductiedag mailt u uw partij- en commissiekeuze door naar info@jeugdparlementjeunesse.be.

Debatdag

Op deze dag worden de wetsontwerpen inhoudelijk doorgenomen om voorbereid aan de simulatie te kunnen beginnen.

Simulatieweek

Op alle dagen hebben de deelnemers een fractievergadering waarbij de dag wordt overlopen en strategieën worden uitgewerkt. Tussen het lobbywerk door is er elke avond een activiteit. We sluiten de dag traditioneel af met het Journaal dat de journalisten hebben gemaakt.

Dag 1 - U wordt zondagavond in de jeugdherberg ontvangen en krijgt een kamer toegewezen. Op zondag krijgt u alvast alle nodige informatie en maakt u kennis met de andere deelnemers.

Dag 2 - Op maandagochtend krijgt u een rondleiding in het parlement. Na de middagpauze begint het echte parlementaire werk. We starten met de eedaflegging van de verkozen senatoren. Twee wetsontwerpen worden beurtelings besproken. De bespreking start met een toelichting van de minister, waarna er een algemene discussie losbarst.

Dag 3 - We zetten dinsdag in met de bespreking van de overige twee wetsontwerpen. In de namiddag gaan we over naar de Commissievergadering. Tijdens de Commissievergadering wordt elk wetontwerp artikel per artikel, woord voor woord overlopen. De commissieleden kunnen naar hartenlust amendementen indienen die woorden schrappen, bijvoegen of wijzigen. Er worden ook experten uitgenodigd die hun mening geven over het wetsontwerp en een algemene toelichting geven over het onderwerp van het ontwerp.

Dag 4 - Woensdag heeft u een hele dag om het eerder begonnen commissiewerk te voltooien. Het is de bedoeling dat op het einde van de dag, een meerderheid in de commissie een akkoord kan sluiten over het wetsontwerp. Na afloop van de commissie kunnen amendementen worden ingediend tot middernacht.

Dag 5 en 6 - Donderdag en vrijdag worden de wetsontwerpen opnieuw volledig doorgenomen in het halfrond. Eerst volgt een artikelsgewijze bespreking waar de amendementen,die zijn ingediend op woensdagavond, worden besproken. Na de artikelsgewijze bespreking volgt een finale geheime stemming van het hele wetsontwerp.

The man is by nature a political animal

Wat je kan verwachten

als journalist?

Als journalist maak je elke dag een journaal. Je voelt politici aan de tand, interviewt de man in de straat of legt een wetsontwerp voor aan een deskundige. Misschien kom je zelfs een groot geheim van een politieke partij op het spoor en kan je de orde van de dag duchtig door mekaar slaan!

Je hoeft heus geen student communicatiewetenschappen te zijn om te mogen kandideren als journalist. Wil je eens proeven van het journalistenleven, dan ben je welkom!

De voorbereiding van journalisten op de simulatie is verschillend dan die van de senatoren. Ze hebben een eigen voorbereidingsweekend (het weekend net voor de simulatie). Dit wordt georganiseerd door de Brussels Television Academy. Deelname hieraan is absoluut vereist. Je wordt er klaar gestoomd door middel van cursussen.

By giving us the opinions of the uneducated, journalism keeps us in touch with the ignorance of the community.

Wat je kan verwachten

als lid van de Raad van State?

Als lid van de Raad van State waak je over de legaliteit en leesbaarheid van de wetsontwerpen. De taak die hiermee op jouw schouders rust is cruciaal, want jij zorgt voor een simulatie, die de realiteit evenaart!

Voor het begin van de simulatie werk je nauw samen met één van de ministers en zijn of haar kabinet. Je staat hen bij met raadgevende stem en zorgt ervoor dat het wetsontwerp juridisch-technisch goed in elkaar zit.

Tijdens de simulatie sta je ten dienste van de Senatoren. Je geeft de Senatoren een beredeneerd, onpartijdig en onafhankelijk advies op hun vragen omtrent de wetsontwerpen. Hiermee help je de kwaliteit van het debat te verbeteren. Deze taak vervul je niet alleen, je zit in een vierledig team, gecoacht door twee ervaren organisatieleden.

Om deze belangrijke taak op een goede manier te vervullen is een goede kennis van het recht en idealiter een interesse voor publiek recht vereist. Ben je een student Rechten of Rechtspraktijk, gepassionneerd door het (publiek) recht, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen!

Richtiges Auffassen einer Sache und Mißverstehn der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus.

Volg het JPJ!

Volg ons op de sociale media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!